agressief

gauw geweld gebruiken en aanvallen vb: deze hond wordt agressief als je het erf op komt Tegenstelling: defensief gaten maken in kleren, huid en dergelijke vb: voorzichtig.